Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Mendel – The Legacy

23. 7. 2016
1:20

Mendel – The Legacy představuje jednodenní kulturní program spojený s oslavou narozenin významné brněnské osobnosti Johanna Gregora Mendela, otce genetiky a objevitele zákonů dědičnosti.