Oznámení zadavatele o opravě dokumentace Brněnské Vánoce 2020: Prodejní stánky, Zimní bar

Vydáno: 
18. 6. 2020 12:15
Datum konce výběrového řízení: 
3. 7. 2020 11:00

Oznámení
zadavatele o opravě dokumentace,
v následujících výběrových řízení

OPRAVA ZÁVAZNÉ DENNÍ DOBY PRODEJE

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 18

zastoupená Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
kontaktní osoba: Martina Pokorná, tel. 542 427 175, 775 899 356, e-mail: pokorna@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo TIC)

 

S ohledem na zahájení vánočních trhů ode dne 27. 11. 2020 se opravuje

-          datum počátku závazné denní doby prodeje z 29. 11. 2020 na 27. 11. 2020,

-          datum počátku nájmu ve výběrovém řízení s názvem „Zimní bar“

 

PLATÍ PRO TATO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Název zakázky: „Zimní bar“

Název zakázky: „Stánky na nám. Svobody a Dominikánském náměstí – dražba“

Název zakázky: „Prodejní stánky na nám. Svobody – dárkové zboží“

Název zakázky: „Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti“


Zadavatel oznamuje, že v souladu s výše uvedeným opravuje podklady v následujících výběrových řízeních:

 

Název zakázky: „Zimní bar“

Příloha č. 5: Vzor smlouvy o podnájmu

Příloha č. 6: VOP

 

Název zakázky: „Stánky na nám. Svobody a Dominikánském náměstí – dražba“

Příloha č. 7: VOP

 

Název zakázky: „Prodejní stánky na nám. Svobody – dárkové zboží“

Příloha č. 7: VOP

 

Název zakázky: „Stánky na Dominikánském náměstí – Pohádková vesnička nejen pro děti“

Příloha č. 7: VOP

 

V Brně dne ……………………………………………

 

……………………………………………

       Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

         ředitelka organizace           

TIC BRNO, příspěvková organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111