Prodloužení lhůty k podání nabídek: Poskytování internetových služeb

Vydáno: 
17. 9. 2020 16:30
Datum konce výběrového řízení: 
12. 10. 2020 10:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Prodloužení lhůty k podání nabídek ve výběrovém řízení dle výzvy s předmětem

 

„Poskytování internetových služeb“

ze dne 10. 9. 2020

 

Zadavatel tímto sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v nadepsaném výběrovém řízení do dne 12. 10. 2020, do 10:00 hodin, přičemž za podání nabídky se považuje doručení zadavateli.

Ostatní podmínky výběrového řízení zůstávají nezměněny.

V Brně dne 17. 9. 2020

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111