Pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu kina Art v Brně

Vydáno: 
12. 6. 2020 18:15
Datum konce výběrového řízení: 
17. 8. 2020 23:55

Magistrát města Brna                                                                                   
Odbor kultury

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr

pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu kina Art v Brně, Botanická 16, číslo popisné 783, jenž je součástí pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, obec Brno předaných k hospodaření TIC BRNO, příspěvkové organizaci, Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 00101460.

Předmět nájmu: prostory sloužící k podnikání o výměře 92,16 m² se zázemím. Jedná se o 4 kanceláře o výměře 10,70m2; 13,90m2; 33,40m2; 34,16m2 pro celoroční provoz.

Účel nájmu: prostory jsou vhodné jako kanceláře pro administrativní či kreativní činnost

Doba nájmu: na dobu neurčitou.

Lhůta pro podání nabídek: do 17. 8. 2020 včetně.

 

Způsob podávání připomínek a návrhů:
podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB na internetových stránkách www.brno.cz a na internetových stránkách www.ticbrno.cz. Informace o nabízených prostorách poskytne a prohlídku umožní za správce objektu Milan Šimánek, tel.: 725 518 108, e-mail: simanek@kinoart.cz. Za Odbor kultury MMB vyřizuje Mgr. Jindřiška Lesová tel.: 542 172 184, e-mail: lesova.jindriska@brno.cz.