Upozornění na změnu zadávacích podmínek: Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita

Vydáno: 
9. 12. 2020 14:45
Datum konce výběrového řízení: 
14. 12. 2020 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
V TERMÍNU PODÁNÍ NABÍDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

„Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita“

vyhlášeného dne

 

TIC BRNO, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, upozorňuje zájemce na změnu podmínek zadání výběrového řízení v části:

Lhůta podání nabídek

V ostatních bodech zůstávají podmínky výběrového řízení beze změn.

Název zakázky:

Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita

 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba:               , tel.:                      e-mail:

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC BRNO“)

 

Lhůta pro podání nabídky:

Nabídky budou předány do:       14. 12. 2020                         Hodina: 10:00 hod.

 

Vážení,

 

Zadavatel si tímto dovoluje změnit podmínky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu dle výzvy k podání nabídky dne 27. 11. 2020 s předmětem „Turistická aplikace o Brně – rozšířená realita“.

Změna se týká znění Krycí listiny, platné je následující znění:

„My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že jsme prostudovali a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace, která specifikuje předmět veřejné zakázky zahájené odesláním výzvy k podání nabídky dne 27. 11. 2020, a že přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.„

 

 

V Brně dne: 9. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

TIC BRNO, p.o.

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111