Výlep plakátů

Výlepové plochy na náměstí Svobody slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál o možnostech kulturních a společenských zážitků, které se v Brně v daný okamžik nabízejí.

Příjem plakátů se uskuteční jen na základě vaší poptávky, námi potvrzené objednávky (e-mailem) a řádně vyplněného objednávkového formuláře.


Podmínky předání:

Plakáty je nutno dodat před termínem výlepu, nejpozději v pondělí do 12.00 hodin.
Nedoručením plakátů si vyhrazujeme právo na obsazení ploch jinou poptávkou.

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT:

 • název plakátu,
 • adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu, musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ,
 • námi odsouhlasený počet plakátů k výlepu,
 • rozměry plakátu – jen A1 na výšku,
 • termín výlepu - výlep provádíme každou středu,
  při nepříznivém počasí nelze vylepení plakátů zajistit, výlep proběhne co nejdříve, přičemž úhrada vrátit bohužel nelze ,
  vylepení ihned / mimo výlepový den / je za 100 Kč – plakáty je nutno dodat do pondělí 12.00 hodin,
 • délku výlepu – minimální doba umístění plakátu je 14 dnů,
 • cenu,
 • způsob úhrady – na základě faktury za skutečný počet vylepených plakátů – platbou hotově/nebo převodem na účet,
 • kontaktní osobu a telefon,
 • razítko a podpis.

Obsah, téma plakátu: preferujeme plakáty s kulturním obsahem (hudba, divadlo, literatura, umění a spol.), ostatní zakázky se domlouvají individuálně.
V případě nedodání plakátů si vyhrazujeme právo výlepovou plochu obsadit.

 

Formulář objednávky po odsouhlasení výlepu ke stažení:

OBJEDNÁVKA VÝLEPU – 2020 (.docx)

OBJEDNÁVKA VÝLEPU – 2021 (.docx)

 

Ceník výlepu:

14 dní měsíc rok + pevné místo ihned mimo vylepovací den den výlepu
200 Kč 400 Kč 4800 Kč 100 Kč / ks plakáty předat do 12:00 středa dle objednaného termínu

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH


Termíny výlepu:


Přesný harmonogram na rok 2020
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dny výlepu 2. 5. 4. 1. 1. 6. 3. 1. 5. 7. 4. 2.
  8. 12. 11. 10. 8. 13. 10. 8. 12. 14. 11. 9.
  15. 19. 18. 17. 15. 20. 17. 15. 19. 21. 18. 16.
  22. 26. 25. 24. 22. 27. 24. 22. 26. 28. 25. 22.
   29.       29.      29.       30.
Plakáty vylepujeme každou středu.

 

Přesný harmonogram na rok 2021
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dny výlepu 6. 3. 3. 7. 5. 2. 7. 4. 1. 6. 3. 1.
  13. 10. 10. 14. 12. 9. 14. 11. 8. 13. 10. 8.
  20. 17. 17. 21. 19. 16. 21.
18. 15. 20. 17. 15.
  27. 24. 24. 28. 26. 23. 28. 25. 22. 27. 24. 22.
       31.  
30.
    29.     29.
Plakáty vylepujeme každou středu.

 

Výlepová místa:

nadzemní objekty

 • 3 sloupy na nám. Svobody,
 • 1 sloup na Kobližné před OD Centrum,
 • 1 výduch na Šilingrově nám.,
 • 1 výduch na Zelném trhu,
 • v objektech TIC města Brna,
 • Sál B. Bakaly - Žerotínovo nám. 6 - plocha 1.

Při nepříznivém počasí nelze zajistit vylepení plakátů, ovšem výlep proběhne, co nejdříve to bude možné, přičemž úhrada vrátit bohužel nelze. Vyhrazujeme si právo obsadit výlepovou plochu, pokud nebudou dodány plakáty.

Výlep plakátů

Výlep plakátů – Radnická 2

Kontakt:

Martina Pokorná

Radnická 2
602 00 Brno

 

Doručovací adresa:

TIC BRNO, p. o.
VÝLEP PLAKÁTŮ

Radnická 4
602 00 Brno

+420 775 899 356