Výzva veřejnosti k projektu "Rok smíření"

Akce již proběhla
centrum města
Uzávěrka pro příjem projektů, které mají být zveřejněny v tištěné podobě je 13. března 2015.

Dne 17. 2. 2015 Rada města Brna schválila

  • vyhlášení roku 2015 Rokem smíření k uctění památky brněnských obětí z let 1939 – 1945 u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války;
  • souhlasila s vyzváním veřejnosti, organizací i jednotlivců k připojení individuálních plánovaných akcí do rámce projektu Rok smíření za podmínek, že tyto akce budou v souladu se záměrem a dramaturgickým konceptem projektu;
  • uložila zajistit realizaci a koordinaci projektu Rok smíření, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců do projektu, Turistickému informačnímu centru města Brna, p. o. (dále TICmB).

 

Záměrem a dramaturgickým konceptem projektu "Rok smíření" je:

  • připomenout u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války historické události ve všech souvislostech včetně okamžiků doposud z různých důvodů opomíjených;
  • poučit se z historie, vyrovnat se s ní a mít příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti;
  • poukázat na kosmopolitní charakter města;
  • uctít důstojně památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu;
  • přispět k důstojnému vyrovnání s minulostí.

 

VÝZVA

Na základě pověření Rady města Brna vyzývá TICmB veřejnost, organizace i jednotlivce k připojení jimi plánovaných akcí do projektu "Rok smíření".

TICmB zajistí koordinaci projektu a pomoc při organizaci a propagaci akcí.

Propagaci akcí bude TICmB realizovat prostřednictvím jednotně graficky zpracovaných elektronických i tištěných programových materiálů, které budou šířeny v dostupných mediích a k projektu vytvořených internetových stránkách.

S ohledem na pietní záměr projektu si TICmB dovoluje vyhradit právo zařadit pouze projekty, které jsou v souladu s výše uvedeným usnesením Rady města Brna.

(Nezařadí do projektu politické pořady a akce komerčního charakteru)

TICmB není pověřeno úhradou ekonomických nákladů vzniklých pořádáním jednotlivých akcí.

 

Žádáme veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří si přejí připojit své plánované akce do projektu „Rok smíření“, aby svůj záměr odeslali s označením "Rok smíření" písemně na adresu:

Turistické informační centrum města Brna, p. o.

sekretariát
Radnická 4
658 78 Brno

nebo elektronicky na adresu tic@ticbrno.cz

Web: www.roksmireni.cz

 

Vaše projekty prosím označte (obálku nebo předmět e - mailu) "Rok smíření" a uveďte tyto údaje:

Datum a místo konání akce;

Název akce;

Jména autorů, účinkujících nebo zúčastněných;

Odhadovaný počet návštěvníků;

Jméno nebo název pořadatele akce;

Kontakt na pořadatele a písemný souhlas organizátora se zveřejněním akce na webových stránkách a propagačních materiálech.

Jednotlivé projekty je možno přihlašovat průběžně během celého roku 2015, a to prostřednictvím formuláře v pravé horní části stránky nebo zde.

Projekty přihlášené do 13. března 2015 budou moci být propagovány také v tištěné podobě.

 

Kontaktní osoby projektu jsou:

Koordinátor projektu
MgA. Jiří Mottl - pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, p. o.
mottl@ticbrno.cz

Iniciátor a autor projektu
BcA. Petr Kalousek - uvolněný člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus,
kalousek.petr@gmail.com

Přílohy ke stažení: