KAM v Brně - z obsahu

KAM v Brně... – ideální průvodce brněnskou kulturou a dobrý rádce při hledání možností jak vyplnit volný čas. Jeho nedílnou součástí je literární příloha, mapující kulturní dění v Brně z pohledu širší čtenářské veřejnosti. Magazín vychází od roku 1957.

RSS

Ačkoli Imrich Vanek (1931–2015) nepatří k obecně uznávaným umělcům druhé poloviny 20. století, jeho tvorba je ve slovenských městech všudypřítomná. Doménou jeho tvorby je keramika, kterou považoval za živé sochařské médium a usiloval o její emancipaci.

I když se může zdát, že je do prázdnin ještě daleko, není tomu tak. Ať už se budete plavit plachetnicí po moři, nebo parníčkem po Priglu, prázdniny strašně rychle utečou. A proto je potřeba si je naplánovat dopředu, abyste stihli všechny ty skvělé akce, které léto nabízí.

Je to tak. Bývalá věznice na Cejlu ožívá, děje se toho v ní čím dál tím víc a postupně se prázdná a ponurá stavba mění v místo plné lidí a života. Přijít může opravdu každý. Na pravidelné workshopy (pondělí foto, úterý bubny, středa grafika) a mše (každý druhý čtvrtek v měsíci),

Již potřicáté se v Brně setkají nevidomé a slabozraké děti a mládež z celé republiky a okolí. Na mezinárodním festivalu se potkávají spolu, i s vámi všemi. Přijďte je podpořit, vyzkoušet si chůzi s bílou holí, ale třeba si i poslepu připravit malou svačinku.

Letos slavíme 30 let od pádu komunismu, 30 let svobody a demokracie. To nám umožňuje hledět na osmdesátá léta s odstupem a hodnotit nejen politicko-ekonomické změny, ale také proměnu životního stylu. TIC BRNO v průběhu tohoto roku mapuje Brno a jeho fenomény právě v tomto období.

Brno je městem hudby, jak ví i v UNESCO, a ta tu silně rezonuje nejen napříč žánry, ale i mezi lidmi všech vyznání, ras, přesvědčení a věkových kategorií. Ti nejmladší hudebníci své „síly“ v Brně již tradičně několik let měří v soutěži To je talent. Letošní klání se uskuteční 30. května na Dominikánském náměstí a vyhlášení vítězů druhý den na ZUŠ Open tamtéž.

Muzejní noc je akcí, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny i po setmění, většinou do půlnoci. Vstupné do nich je buď symbolické, nebo zdarma. První ročník proběhl v roce 1997 v Berlíně, v Brně se akce koná od roku 2005 a letos tedy již popatnácté.

V dubnu to bylo 100 let, co se k Brnu připojilo 21 okolních obcí a 2 města a Brno se stalo Velkým. Rozloha města se tím totiž zvětšila téměř sedmkrát a počet jeho obyvatel vzrostl skoro na dvojnásobek. Oslavte tuto velkou událost – jste zváni na několik akcí.

Příběh trhovkyně, Renesance v Brně, Meziválečné Brno, Archeologie Brno, Názvy ulic dříve a nyní, Procházka méně známými ulicemi Černých Polí a Nejstarší brněnské vily v Černých polích – to jsou názvy sedmi tematických jarních prohlídek,

Vyhlídkové jízdy Brnem jsou určeny těm, kteří chtějí město poznat z jiné perspektivy než pěší, všem, kteří toho rádi za krátký čas poznají hodně, a taky těm, kteří uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný minibus. Vyhlídkové jízdy Brnem jsou oblíbenou brněnskou atrakcí

Typickým problémem při tvorbě autentického průvodce TO JE BRNO II byly příliš dlouhé texty. Ukázalo se, že Brno je větší téma, než by se vešlo na stránky knihy. A tak se TIC BRNO s vybranými autory domluvil a dal jim příležitost předat své vědomosti naživo – na komentovaných procházkách.

DANUŠE NERUDOVÁ je od února 2018 rektorkou Mendelovy univerzity. Vystudovala obor hospodářská politika a správa. Od září 2007 působí jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF MENDELU. Podílela se rovněž na vedení fakulty, a to jako proděkanka v letech 2009 až 2014.

Sítko, festival každoročně vznikající v rámci Ateliéru divadla a výchovy na Divadelní fakultě JAMU, se bude letos konat již posedmnácté, a to od středy 29. 5. do neděle 2. 6. v prostorách Divadelní fakulty JAMU a v Divadle na Orlí.

Prestižní a divácky oblíbený festival Divadelní svět Brno letos v termínu 23.–28. května vstoupí do svého jubilejního desátého ročníku. A slavit bude ve velkém! Organizátoři do Brna přivezou více než padesát pozoruhodných představení z celého světa,

Slyšeli jste někdy o akapelové hudbě? Pokud ne, v květnu se vám v Brně naskytne příležitost navštívit hned několik koncertů. Ačkoli italský výraz a cappella znamená „ve stylu kaple či sboru“, moderní akapelové skupiny nemají s chrámovými sbory téměř nic společného.

Letošní ročník festivalu se věnuje hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Připomeneme boje za svobodu před rokem 1989 a budeme se zamýšlet nad naší odpovědností ve svobodném státě.

Během května budou v moravské metropoli k vidění hned tři zajímavé výstavy, které Brňany zavedou do exotických dálek. Bez letenek a nutnosti balit si kufr mohou milovníci objevování prozkoumat tajemnou Indonésii nebo odlehlé a méně navštěvované ostrovy v Pacifiku.

„Pořád ještě nechápete, s čím máte co do činění, co? Dokonalý organismus. Jeho strukturální dokonalosti se vyrovná pouze jeho zrůdnost.“ (android Ash)

Jak žily brněnské děti před 100 lety? Kniha, kterou doporučuji na základě recenze historičky Mileny Flodrové, zaujme nejen svým neobvyklým tématem – v dokumentárním a čtivém zpracování předkládá svět dětí, ilustrovaný mnoha zajímavými fotografiemi.

Venku začíná být opravdu krásně. A co vlastně v Brně dělat, když je tak hezky? Tuhle otázku si náhodný návštěvník může celkem v klidu položit. Rodilý obyvatel Brna však ví, že zůstat doma u knih a laptopů by byla největší chyba.

Konečně svítí sluníčko a zahrádky opět rozkvétají. My jsme se už nemohli dočkat a dali jsme si naše letošní první kafe v parčíku. A to ne jakékoliv.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307